BEGINSITUATIE

De ruimte heeft een breedte van 3250 mm, een lengte van 6280 mm en een hoogte van 2540 mm. Vanuit een akoestisch standpunt zijn deze afmetingen niet optimaal. Omdat in beide korte zijden van de ruimte toegangsdeuren aanwezig zijn kunnen de speakers enkel aan de lange zijde worden geplaatst. Hierdoor wordt het geluid in de breedte afgevuurd. Deze beperking van speaker plaatsing brengt een extra akoestische uitdaging met zich mee.

Ontwerp

Na akoestisch onderzoek van de lege ruimte wordt een akoestische binnenschil en een esthetisch ontwerp berekend en tot in detail uitgetekend op plan.

Omdat de ruimte slechts 3250 mm breed is kunnen de muren van de akoestische binnenschil maximaal 175 mm diep zijn om de functionaliteit van de ruimte te behouden. Met onze novelty absorptiesystemen zijn wij in staat binnen dergelijke restricties geluid tot 20Hz te absorberen.

Na finalisatie van de constructieplannen worden deze gerenderd in 3D om het esthetisch ontwerp voor te stellen aan de opdrachtgever.

Hieronder volgen enkele 3D renders met hun reële eindresultaat.

3D ONTWERP

eindresultaat

AKOESTISChe meetRESULTaten

Hieronder volgen meetresultaten van de akoestische performantie van de nieuwe studio.

Low Frequency SPL (frequency response)

Deze meting geeft de amplitude verhouding van de lage frequenties weer.

Rood = voor akoestische behandeling. Groen = na akoestische behandeling. 

Voor akoestische behandeling bedraagt de SPL fluctuatie +18dB/-18dB op een resolutie van 1/48 per octaaf (= amplitude verschillen van 36dB).

Na akoestische behandeling bedraagt de SPL fluctuatie +1,5dB/-1,5dB op een resolutie van 1/48 per octaaf.

Low en full Frequency Spectogram

Deze meting is een bovenaanzicht van de SPL grafiek en toont hoe lang de frequenties nagalmen in de tijd over een periode van 60 dB verzwakking.

Voor akoestische behandeling heeft de ruimte nagalmtijden (modale resonanties) tot +2 seconden.

Na akoestische behandeling bedraagt de nagalmtijd van de ruimte voor 20Hz - 20kHz, 200 milliseconden.

Impulse response

Deze meting geeft de energie van de ruimte weer nadat het direct signaal werd afgevuurd.

Rood = voor akoestische behandeling. Groen = na akoestische behandeling.

Een professioneel eindresultaat werd bereikt.

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

© DIDIacoustics